Darwin Earthquest

Comprensió Observació Orientació Argumentació
Etapa
etapa 18: Illes Cocos

Contingut: Catastrofisme i creacionsime vc evolucionisme, proves de l'evolució
Eines 2.0: Miniquest, Línia del temps

Actualment les ecografies en tres dimensions (3D) ens permeten veure els embrions al detall.
Si en Darwin hagués disposat d'aquesta tecnologia, hauria plantejat la mateixa teoria de l'evolució?

Fragment del Diari de Darwin Veure text complet

La llista dels animals terrestres és encara més pobre que la de les plantes. Algunes illetes estan habitades per rates, importades des de l’illa Mauricio per un vaixell que va naufragar aquí. Mister Waterhouse les creu idèntiques a les d'Anglaterra, encara que són més petites i d'un color més fort.

....Una minúscula formiga bullia, a milers, per sota dels blocs trencats i secs de coral i era realment l'únic insecte abundant. Però encara que els sers orgànics terrestres escassejaven tant, els que poblaven les aigües del mar que ens envoltava eren realment infinits.

Capítol XX. Pàgines 561-562.

Proposta a l'alumnat Veure text complet

ComprensióMiniquest. Basada en creacionisme i evolucionisme, proves de l’evolució.

Les crítiques a l'evolució han existit des que les primeres idees evolutives adquiriren importància a voltants del principi del segle XIX. Quan Charles Darwin publicà L'origen de les espècies l’any 1859, gradualment va anar convencent la majoria de la comunitat científica que l'evolució era una hipòtesi vàlida i provada empíricament però paral·lelament els grups religiosos s’hi van començar a oposar.

La teoria de l’evolució es una explicació científica que ens porta a la conclusió que l’aparició i la diversificació de les espècies és un procés natural. Hi ha diverses proves de l’evolució: taxonomia, adaptació, biogeografia, paleontologia, anatomia, òrgans vestigials i domesticació.

1. La taxonomia
L’estudi de les relacions de parentesc entre els organismes i la seva història evolutiva permet classificar els organismes semblants degut a que tenen un antecessor comú.

Cita algunes evidències que donen suport a l’origen dels tetràpodes (amfibis, rèptils, aus i mamífers) a partir d’un avantpassat comú.
CC

2. L’adaptació
A alguns boscos d'arbres caducifolis d’Anglaterra, s’hi pot trobar una papallona, la Biston betularia. Es tracta d’una papallona de color blanc platejat, que passava desapercebuda sobre l’escorça clara dels bedolls. També existia una forma mutant de papallona, de color negre que, normalment, era molt poc freqüent.
Cap a la fi del segle XIX, la forma fosca d'aquesta espècie va augmentar extraordinàriament fins arribar a constituir el 90% de la població total.

Consulta la següent web i podràs jugar al joc de la selecció natural a través de la papallona Biston betularia: http://www.menorcaweb.net/cnaturals/aula/activitats/evolucio/darwin.html
A què va ser degut l’augment de la freqüència de la forma fosca?
Com expliques que primer fos més freqüent la forma clara i després la forma fosca?
Què creus que va ocórrer amb Biston betularia quan les indústries van deixar d’emetre gasos contaminants?

3. La biogeografia
Com més allunyades estan dues zones, més diferències representen la seva flora i la seva fauna.

Sabries explicar per què els cangurs només viuen a Austràlia?

4. La paleontologia
Demostra l’existència d’un procés de canvi, gràcies a la presència de restes fòssils.

Quins canvis observes en l’evolució dels cavalls? Les extremitats s’han fet més llargues o més curtes? A què creus que és degut?

5. L’anatomia
La comparació entre diferents espècies fa visible una homologia entre òrgans.

6. Els òrgans vestigials
Es mantenen presents sense cap funció específica i la seva presència no té cap altra explicació que el fet de ser formes residuals d’òrgans que, en un altre moment, van tenir-hi una funció.

Saps si l’ésser humà té algun òrgan vestigial? Investiga sobre la funció que tenia l’òrgan. 

7. La domesticació
Les activitats agrícoles o ramaderes dels humans han  permès obtenir una gran variabilitat de formes molt diferents de les espècies ancestrals. Aquest procés evolutiu provocat de forma controlada per l’home s’anomena selecció artificial.
Darwin observà amb cura els resultats de la selecció artificial en animals i plantes per formar molts dels seus arguments en favor de la selecció natural. Gran part del llibre L'origen de les espècies està basat en les observacions de les múltiples varietats de colom domèstic creades per selecció artificial.

Si tu fossis el responsable d’una granja, de quina manera intentaries aconseguir que els coloms recuperessin l’aparença de fa 5000 anys? Creus que es podria aconseguir?
Coneixes algun altre exemple de selecció artificial a animals o plantes? Intenta interpretar les variacions produïdes.

Per ampliar informació:

Observació

Una de les proves de l’evolució és l’anatomia comparada. Cal diferenciar dos tipus d'òrgans:

Òrgans homòlegs: Aquells que tenen un mateix origen i la mateixa estructura interna però amb forma i funció que poden ser diferents. Indiquen un parentiu evolutiu amb avantpassats comuns

Òrgans anàlegs: Òrgans amb origen embriològic i estructura interna diferents, però la mateixa funció degut a que les espècies s’han hagut d’adaptar al mateix medi. No demostren cap tipus de parentiu evolutiu

Observa les següents imatges i determina en cada cas si es tracta d’òrgans homòlegs o anàlegs.

         Pota de la vaca                                  Pota del llangardaix
CC               CC

  Ala d’un ocell                               Ala d’una papallona
CC               CC

        Potes de la granota                                      Braços dels simis
CC               CC

               Ala de l’estruç                                            Ala de l’àguila
CC              CC

  Ala d’un rat-penat                                   Ala d’una mosca
CC              CC

Des del punt de vista evolutiu, el dofí i el cavall són més propers entre sí que el dofí i el tauró. Però, en canvi, el dofí i el tauró s’assemblen molt més. Busca una explicació a aquest fet.

Orientació

Les illes Cocos tenen una superfície de 14 km2 i una alçada màxima de cinc metres sobre el nivell del mar. Però aquestes característiques no són les responsables del desenvolupament dels esculls de corall a la zona.

  • Perquè Charles Darwin troba esculls de corall a les Illes Cocos? Investiga sobre els factors ambientals que són necessaris pel creixement d’aquests organismes.
  • Geolocalitza altres formacions coral·lines.

Enllaços

Argumentació

La controvèrsia creació-evolució és una disputa sobre l'origen de la Terra, de la humanitat, de la vida i de l'univers. Aquesta controvèrsia és entre els que defineixen la validesa i superioritat d'una creença religiosa particular (és a dir, creacionista) i el consens científic, particularment en el camp de la biologia evolutiva.

Però anteriorment hi van haver les anomenades teories preevolutives. Fins el segle XIX es creia que els éssers vius eren immutables i que havien existit sempre de la mateixa manera. Aquesta corrent d’idees es coneix per fixisme. Quan G. Cuvier va observar a través del registre fòssil que les espècies desapareixien, va pensar que els éssers es mantenien durant un temps sense cap canvi fins que es produïa una gran catàstrofe. A partir d’aquí va sorgir el catastrofisme.

El creacionisme argumenta que totes les espècies són resultat d’un acte creatiu de Déu en canvi l’evolucionisme es fonamenta en l’evolució dels organismes i en aquelles teories científiques que proposen un mecanisme per explicar la transformació de les espècies.

Recentment han aparegut altres moviments com ara el creacionisme científic i el disseny intel·ligent, els quals argumenten que existeixen proves sobre el disseny de la vida per part d'un ésser intel·ligent no especificat o la descripció bíblica de la Creació.

  • Molts científics i pensadors han contribuït en la comprensió de la vida a la Terra, especialment en l’evolució. Aquesta llista es troba dividida cronològicament i en seccions d’acord als temes de la història del pensament evolutiu. Podràs descobrir que la teoria de l’evolució no ha sorgit d’una dia per l’altre.
  • Segueix la línia del temps en el pensament dels autors sobre la teoria de l’evolució i intenta situar-te en el context polític, econòmic i social de cada època.
  • Quina és la teva opinió sobre la controvèrsia creacionisme/ evolucionisme? Cal que tinguis clar els arguments sobre els que et recolzes. Comparteix la teva opinió amb els companys de classe.

Enllaços

Per tipologia d'activitat
Comprensió Observació Orientació Argumentació

O per etapa del viatge
1234567891011121314151617181920