Darwin Earthquest

Comprensió Observació Orientació Argumentació
Etapa
7: Bahía Blanca

Contingut: Teoria de Malthus, extinció
Eines 2.0: Miniquest, Línia del temps

Quan Darwin va arribar a Bahía Blanca va trobar molts fòssils, entre ells el Megatherium, gairebé com els de les pel·lícules de Juràssic Park. Vols saber-ne més sobre animals ja extingits?

Fragment del Diari de Darwin Veure text complet

A Punta Alta tenim una secció d'un d'aquests petits plans formats últimament, la qual és molt interessant pel nombre i caràcter extraordinari de les restes de gegantins animals terrestres sepultats que hi ha. Han estat molt ben descrits pel professor Owen en la Zoologia del viatge del «Beagle» i han sigut dipositats en el Col·legi de Cirurgians. Aquí em limitaré a presentar indicacions generals sobre la seva natura.

1.° Diverses parts de tres caps i uns altres ossos del Megatherium, les seves enormes dimensions ja les expressa el nom que té.

Capítol V. Pàgines 100-101.

Proposta a l'alumnat Veure text complet

ComprensióMiniquest basada en fòssils, Teoria de Malthus, extinció.

Darwin i el seu equip van trobar moltes restes d'espècies desconegudes que van despertar gran interès quan van ser enviades a Anglaterra. Després del viatge, Richard Owen, va demostrar que la majoria estaven estretament relacionades amb les criatures vivents trobades exclusivament a les Amèriques.

Respon a les següents qüestions

 1. La trobada de fòssils d'enormes mamífers extingits al costat de petxines modernes indicava una extinció recent sense cap senyal de catàstrofe.
  Per què creus que Darwin troba animals fòssils que ja no existeixen?

 2. Busca informació sobre el Megatherium i a partir de l'o bservació dels seus ossos, intenta deduir si eren carnívors o herbívors. Quines característiques observades t'ho indiquen?

 3. Darwin sempre defensà que el procés evolutiu anava a ritme lent i sense salts sobtats, però el registre fòssil més aviat donava testimoni de discontinuïtat.
  Sabem que la Terra es va formar fa uns 4500 milions d'anys i que la història de la vida es va iniciar fa 2500 milions d'anys, però en canvi, les restes més antigues que s'han trobat, daten de 3500 milions d'anys. Són uns bacteris fòssils que creixen formant unes estructures anomenades estromatòlits on s'atrapa carbonat càlcic i deixa una marca identificable.
  Justifica per què no es troben fòssils de tots els organismes que han existit. Per què el registre fòssil és incomplet?

 4. Al nostre planeta hi ha hagut fenòmens que l'han amenaçat greument, les anomenades grans extincions. Aquests fets han interromput la història de la vida com a mínim durant cinc períodes, on entre el 76% i el 97 % de la vida del planeta es va extingir.
  Investiga sobre les cinc grans extincions, quan van ocórrer i les seves possibles causes i situa-les en un fris cronològic. Pots utilitzar aquesta eina per fer-ho:
  http://www.dipity.com/

  Darwin va observar que les espècies no reapareixien després d'haver-se extingit i que les extincions majoritàriament no eren el resultat de fenòmens catastròfics. Actualment sabem que només el 5% de les extincions són massives.

 5. Quina creus que és la causa del 95% de les extincions?
  Actualment a través dels fòssils i la comparació estructural i molecular dels organismes, es construeixen els arbres filogenètics, que mostren les relacions entre diverses espècies, és a dir, com es troben d'emparentats entre ells.
  Darwin va percebre que tots els organismes eren descendents d'un ancestre comú, i que per tant, es trobaven emparentats en algun grau, representant l'arbre de la vida:
  CC

Avui en dia es coneix l'ordenació de tots els éssers vius en un esquema evolutiu. Compara l'esquema de Darwin amb l'actual arbre filogenètic.

Per ampliar informació:

Formació dels fòssils
The fossil record: llista completa de les famílies, ordres, classes i fílums del registre fòssil
The virtual fossil museum
Tree of Life Web Project
Arbre filogenètic dels dinosaures
Arbre filogenètic interactiu

Observació

Els fòssils es troben petrificats, tot i que hi ha casos en què els organismes han quedat conservats en gel, resines o asfalts i es troben, més aviat, en un estat momificat.
Sovint acostumen a quedar els teixits de sosteniment i les parts dures però altres cops, el que queda són les restes de l'activitat dels organismes, de l'activitat alimentària o bé de l'activitat reproductora.

Observa les següents fotografies i explica, d'acord amb la informació anterior, de quin tipus de fòssil es tracta en cada cas.

CC            CC

CC                 CC

CC          CC

CC          CC

CC          CC

CC          CC

Orientació

A Argentina hi ha un jaciment paleontològic situat a prop de la ciutat de Neuquén, anomenat La Formació Anacleto. Aquí han estat descrits molts fòssils, especialment de dinosaures. Les petjades d'au més antigues conegudes a Amèrica del Sud també foren descobertes a la Formació Anacleto.

 • Indica les coordenades, longitud i latitud de Neuquén.
 • Descobreix l'antiguitat del jaciment, així com les principals troballes descobertes.
 • Imagina't que tens la oportunitat de visitar un jaciment i de realitzar una excavació com a paleontòleg. Quines eines et farien falta? Creus que són les mateixes que va utilitzar Darwin per extreure els fòssils que va anar trobant durant la seva expedició?

Formación Anacleto
Jaciments paleontològics del món
The Paleobiology Database

Argumentació

Durant la tardor de 1838 Darwin llegeix el llibre de Thomas Malthus “Assaig sobre el principi de població” on s'argumenta que els recursos disponibles són limitats en relació a l'augment de la població, d'on s'infereix que existeix una lluita ferotge per la supervivència.

Actualment es creu que estem davant de la sisena extinció. El ritme d'extinció actual és de 100 a 1.000 vegades més alt que el ritme mitjà, i fins a un 30% de les espècies poden estar extingides a mitjans del segle XXI.

 • Podries citar les principals causes que donen lloc a la sisena extinció?
 • Creus que el creixement econòmic i social dels països sempre implica una pèrdua de biodiversitat?
 • Examina els següents enllaços i fes una valoració sobre l’estat de conservació de les espècies actuals.

Enllaços:

Per tipologia d'activitat
Comprensió Observació Orientació Argumentació

O per etapa del viatge
1234567891011121314151617181920