Darwin Earthquest

Comprensió Observació Orientació Argumentació

Etapes de Comprensió
Etapa 7: Bahía Blanca   |   CONTINGUT: Teoria de Malthus, extinció   |   EINES 2.0: Miniquest, Línia del temps
Etapa 9: Talcahuano, Xile   |   CONTINGUT: Terratrèmols   |   EINES 2.0: Miniquest
Etapa 14: Islas Galápagos   |   CONTINGUT: Especiació, adaptació al medi, selecció natural   |   EINES 2.0: Miniquest
Etapa18: Illes Cocos   |   CONTINGUT: Catastrofisme i creacionsime vc evolucionisme, proves de l'evolució   |   EINES 2.0: Miniquest, Línia del temps

Etapa 7: Bahía Blanca.
Quan Darwin va arribar a Bahía Blanca va trobar molts fòssils, entre ells el Megatherium, gairebé com els de les pel·lícules de Juràssic Park. Vols saber-ne més sobre animals ja extingits?

Fragment del Diari de Darwin
A Punta Alta tenim una secció d'un d'aquests petits plans formats últimament, la qual és molt interessant pel nombre i caràcter extraordinari de les restes de gegantins animals terrestres sepultats que hi ha. Han estat molt ben descrits pel professor Owen en la Zoologia del viatge del «Beagle » 45 i han sigut dipositats en el Col·legi de Cirurgians. Aquí em limitaré a presentar indicacions generals sobre la seva natura.
1.° Diverses parts de tres caps i uns altres ossos del Megatherium, les seves enormes dimensions ja les expressa el nom que té.


Capítol V. Pàgina 100-101.

tornar

ComprensióMiniquest basada en fòssils, Teoria de Malthus, extinció.

Darwin i el seu equip van trobar moltes restes d'espècies desconegudes que van despertar gran interès quan van ser enviades a Anglaterra. Després del viatge, Richard Owen , va demostrar que la majoria estaven estretament relacionades amb les criatures vivents trobades exclusivament a les Amèriques.

Respon a les següents qüestions

 1. La trobada de fòssils d'enormes mamífers extingits al costat de petxines modernes indicava una extinció recent sense cap senyal de catàstrofe.
  Per què creus que Darwin troba animals fòssils que ja no existeixen?

 2. Busca informació sobre el Megatherium i a partir de l'o bservació dels seus ossos, intenta deduir si eren carnívors o herbívors. Quines característiques observades t' ho indiquen?

 3. Darwin sempre defensà que el procés evolutiu anava a ritme lent i sense salts sobtats, però el registre fòssil més aviat donava testimoni de discontinuïtat.
  Sabem que la Terra es va formar fa uns 4500 milions d'anys i que la història de la vida es va iniciar fa 2500 milions d'anys, però en canvi, les restes més antigues que s'han trobat, daten de 3500 milions d'anys. Són uns bacteris fòssils que creixen formant unes estructures anomenades estromatòlits on s'atrapa carbonat càlcic i deixa una marca identificable.
  Justifica per què no es troben fòssils de tots els organismes que han existit. Per què el registre fòssil és incomplet?

 4. Al nostre planeta hi ha hagut fenòmens que l'han amenaçat greument, les anomenades grans extincions. Aquests fets han interromput la història de la vida com a mínim durant cinc períodes, on entre el 76% i el 97 % de la vida del planeta es va extingir.
  Investiga sobre les cinc grans extincions, quan van ocórrer i les seves possibles causes i situa-les en un fris cronològic. Pots utilitzar aquesta eina per fer-ho.
  http://www.dipity.com/

  Darwin va observar que les espècies no reapareixien després d'haver-se extingit i que les extincions majoritàriament no eren el resultat de fenòmens catastròfics. Actualment sabem que només el 5% de les extincions són massives.

 5. Quina creus que és la causa del 95% de les extincions?
  Actualment a través dels fòssils i la comparació estructural i molecular dels organismes, es construeixen els arbres filogenètics, que mostren les relacions entre diverses espècies, és a dir, com es troben d'emparentats entre ells.
  Darwin va percebre que tots els organismes eren descendents d'un ancestre comú, i que per tant, es trobaven emparentats en algun grau, representant l'arbre de la vida:
  CC

Avui en dia es coneix l'ordenació de tots els éssers vius en un esquema evolutiu. Compara l'esquema de Darwin amb l'actual arbre filogenètic.


Per ampliar informació:

Formació dels fòssils
The fossil record llista completa de les famílies, ordres, classes i fílums del registre fòssil
The virtual fossil museum
Tree of Life Web Project
Arbre filogenètic dels dinosaures. http://www.aisee.com/graph_of_the_month/jura.htm
Arbre filogenètic interactiu.

tornar

Etapa 9: Talcahuano, Xile
Arribem a Talcahuano, terra de volcans i terratrèmols.
Poc es podia imaginar en Darwin la relació que hi havia entre aquests dos fenòmens. Camina sobre el límit de les plaques per descobrir els efectes del seu moviment.

Fragment del Diari de Darwin
Al dia següent vaig desembarcar a Talcahuano, i després vaig anar a cavall a Concepción. Ambdues ciutats presentaven l'aspecte més espantós i a la vegada l'espectacle més interessant que mai a la vida he vist. El fet que les hagués conegut abans de la catàstrofe em feia sentir-se profundament commogut, perquè les ruïnes
estaven tan entremesclades les unes amb unes altres i tota l'escena tenia tan poques aparences de lloc habitable, que amb prou feines m'era possible imaginar com era abans. El terratrèmol va començar a dos quarts de dotze del matí. Si hagués ocorregut a mitja nit hauria mort un nombre més gran d'habitants, enlloc del centenar que van morir perquè en aquesta província n'hi viuen molts milers. Amb tot, l'única cosa que els va salvar va ser el costum tradicional de sortir corrent de les cases al sentir la primera sotragada del terra.

Capítol XIV. Pàgina 376.

tornar

ComprensióMiniquest basada en terratrèmols.
Un dels llibres que Charles Darwin va escollir de companyia en el seu viatge era “ Principis de Geologia” , l'autor del qual era el seu amic Charles Lyell .
Lyell sostenia que la superfície terrestre estava sotmesa a un canvi constant com a resultat de forces naturals que actuen durant llargs períodes de temps.
Al llarg del viatge, Darwin va descobrir que moltes de les seves observacions encaixaven amb aquesta teoria uniformista: erupcions volcàniques, terratrèmols...

 1. El terratrèmol més fort mai enregistrat des del moment actual, es va produir el 22 de Maig de 1960 a les 14:55 p.m. a Valdivia, Xile. Cerca informació sobre la notícia i destaca'n aquelles dades amb interès científic. Pots construir una taula amb: data, lloc, núm. de víctimes o persones afectades, danys materials, causa...
 2. Per descriure com és un terratrèmol s'utilitzen dues característiques, la magnitud i la intensitat. Visita aquest enllaç i investiga: http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/eqarchives/year/byyear.php
  Troba dos terratrèmols amb diferent intensitat però que el terratrèmol de menor magnitud hagi causat més danys. Quines possibles causes poden explicar aquest fet?
 3. Situa a Google Earth les últimes erupcions volcàniques que hi ha hagut a Amèrica del Sud, tot marcant-ho amb el símbol d'un triangle. últimes erupcions volcàniques
  A partir del Seismic monitor , marca amb punts les coordenades dels terratrèmols més destacats en la mateixa zona.

a) Creus que la distribució dels volcans que has observat és aleatòria?
b) Amb el mapa de plaques tectòniques acaba de raonar per què els volcans, els terratrèmols i les grans serralades tenen aquesta distribució a Amèrica del Sud.
c) Cerca vídeos de les recents erupcions de volcans a YouTube. Tria'n un. Imagina't que ets un reporter i has d'explicar la notícia. Pots gravar el teu reportatge i publicar-lo a YouTube. Entre les etiquetes, no t'oblidis de posar-hi earthquestdarwin per tal que tots els participants d'aquesta prova puguin veure el vídeo que has publicat.

a) Tu què creus? Hi pot haver fòssils marins a les muntanyes?
b) Com creus que han arribat aquí? Com s'explica la seva presència?

Per ampliar informació:

tornar

Etapa 14: Islas Galápagos
En Darwin es va sorprendre en veure grans diferències entre ocells d’una mateixa espècie. Investiga com influeix el medi en aquestes variacions.

Fragment del Diari de Darwin
Pel que fa a les aus terrestres, vaig obtenir 26 espècies, totes peculiars del grup i no trobades en cap altre lloc, amb l’excepció d'un "Dolichonyx oryzivorus" oriünd d’Amèrica del Nord (Dolichonyx oryzivorus), que es troba estès en aquest continent fins als 54è de latitud Nord i freqüenta habitualment els aiguamolls...
...El més curiós és la perfecta gradació en la mida dels becs de les diferents espècies de Geospiza, des del gran i peculiar bec-gros comú fins al del pinsà...
Capítol XVII. Pàgines 468-469.

tornar

ComprensióMiniquest. Basada en especiació, adaptació al medi i selecció natural.
Les Islas Galápagos tenen origen volcànic. Com que l’arxipèlag no va estar unit al continent, els animals i les plantes van arribar-hi travessant gairebé 1.000 km d’oceà. Un cop van arribar-hi, només alguns animals van poder adaptar-se.

Respon a les següents qüestions

1. Relaciona la forma del bec dels diferents pinsans amb la seva funció (triturar, agafar...), l'aliment principal (insectes petits, llavors grosses i dures, nèctar i cactus, escarabats, llavors petites...) i l'àrea de recol·lecció de l'aliment (nivell del terra, per sobre, entre escletxes...).

Una espècie es pot definir com un grup d'organismes que es poden reproduir l'un amb l'altre i produir descendència fèrtil. Al llarg de moltes generacions, en algunes espècies  apareixen adaptacions. Hi ha 3 tipus d'adaptació al medi:          

2. Busca fotografies d'espècies que han patit certes adaptacions per poder aprofitar millor les condicions del medi on viuen (ser més ràpid, accés als aliments, camuflatge, canvis de temperatura...).

3. Observa les següents il·lustracions que mostren dues espècies diferents de tortugues. Com es poden haver originat a partir d'una espècie precursora comuna?

CC              CC
A través de totes aquestes observacions, Darwin va concebre el mecanisme que podia impulsar l’evolució: la selecció natural.

4. Al llarg de l’evolució de la vida hi ha hagut nombroses situacions que han fet que determinades espècies fossin seleccionades per sobreviure.
Analitza les circumstàncies que et presentem a continuació i pensa quines poblacions tendiran a  sobreviure per selecció natural.

a) Quin conill podrà sobreviure en un hàbitat d’un clima molt càlid (observa la llargada de les orelles).

CC              CC

b) Quina espècie viurà en ambients molt humits

CC              CC

c) Quina granota podrà sobreviure passant desapercebuda pels seus depredadors
CC              CC

d) Quina flor tindrà més descendència gràcies a l’atracció dels insectes
CC              CC

5. Argumenta en termes de selecció natural. Per què...

a) Els talps tenen els ulls atrofiats?
b) Les aus aquàtiques presenten membranes interdigitals?
c) Algunes llavors tenen estructures en forma d’ales?
d) Pots afegir algun altre exemple?

Per ampliar informació

tornar

Etapa 18: Illes Cocos
Actualment les ecografies en tres dimensions (3D) ens permeten veure els embrions al detall.
Si en Darwin hagués disposat d'aquesta tecnologia, hauria plantejat la mateixa teoria de l'evolució?

Fragment del Diari de Darwin
La llista dels animals terrestres és encara més pobre que la de les plantes. Algunes illetes estan habitades per rates, importades des de l’illa Mauricio per un vaixell que va naufragar aquí. Mister Waterhouse les creu idèntiques a les d'Anglaterra, encara que són més petites i d'un color més fort.
....Una minúscula formiga bullia, a milers, per sota dels blocs trencats i secs de coral i era realment l'únic insecte abundant. Però encara que els sers orgànics terrestres escassejaven tant, els que poblaven les aigües del mar que ens envoltava eren realment infinits.
Capítol XX. Pàgines 561-562

tornar

tipologia 01 comprensióMiniquest. Basada en creacionisme i evolucionisme, proves de l’evolució.

Les crítiques a l'evolució han existit des que les primeres idees evolutives adquiriren importància a voltants del principi del segle XIX. Quan Charles Darwin publicà L'origen de les espècies l’any 1859, gradualment va anar convencent la majoria de la comunitat científica que l'evolució era una hipòtesi vàlida i provada empíricament però paral·lelament els grups religiosos s’hi van començar a oposar.

La teoria de l’evolució es una explicació científica que ens porta a la conclusió que l’aparició i la diversificació de les espècies és un procés natural. Hi ha diverses proves de l’evolució: taxonomia, adaptació, biogeografia, paleontologia, anatomia, òrgans vestigials i domesticació.

1. La taxonomia
L’estudi de les relacions de parentesc entre els organismes i la seva història evolutiva permet classificar els organismes semblants degut a que tenen un antecessor comú.

Cita algunes evidències que donen suport a l’origen dels tetràpodes (amfibis, rèptils, aus i mamífers) a partir d’un avantpassat comú.
CC

2. L’adaptació
A alguns boscos d'arbres caducifolis d’Anglaterra, s’hi pot trobar una papallona, la Biston betularia. Es tracta d’una papallona de color blanc platejat, que passava desapercebuda sobre l’escorça clara dels bedolls. També existia una forma mutant de papallona, de color negre que, normalment, era molt poc freqüent.
Cap a la fi del segle XIX, la forma fosca d'aquesta espècie va augmentar extraordinàriament fins arribar a constituir el 90% de la població total.

Consulta la següent web i podràs jugar al joc de la selecció natural a través de la papallona Biston betularia: http://www.menorcaweb.net/cnaturals/aula/activitats/evolucio/darwin.html
A què va ser degut l’augment de la freqüència de la forma fosca?
Com expliques que primer fos més freqüent la forma clara i després la forma fosca?
Què creus que va ocórrer amb Biston betularia quan les indústries van deixar d’emetre gasos contaminants?

3. La biogeografia
Com més allunyades estan dues zones, més diferències representen la seva flora i la seva fauna.

Sabries explicar per què els cangurs només viuen a Austràlia?

4. La paleontologia
Demostra l’existència d’un procés de canvi, gràcies a la presència de restes fòssils.

Quins canvis observes en l’evolució dels cavalls? Les extremitats s’han fet més llargues o més curtes? A què creus que és degut?

5. L’anatomia
La comparació entre diferents espècies fa visible una homologia entre òrgans.

6. Els òrgans vestigials
Es mantenen presents sense cap funció específica i la seva presència no té cap altra explicació que el fet de ser formes residuals d’òrgans que, en un altre moment, van tenir-hi una funció.

Saps si l’ésser humà té algun òrgan vestigial? Investiga sobre la funció que tenia l’òrgan. 

7. La domesticació
Les activitats agrícoles o ramaderes dels humans han  permès obtenir una gran variabilitat de formes molt diferents de les espècies ancestrals. Aquest procés evolutiu provocat de forma controlada per l’home s’anomena selecció artificial.
Darwin observà amb cura els resultats de la selecció artificial en animals i plantes per formar molts dels seus arguments en favor de la selecció natural. Gran part del llibre L'origen de les espècies està basat en les observacions de les múltiples varietats de colom domèstic creades per selecció artificial.

Si tu fossis el responsable d’una granja, de quina manera intentaries aconseguir que els coloms recuperessin l’aparença de fa 5000 anys? Creus que es podria aconseguir?
Coneixes algun altre exemple de selecció artificial a animals o plantes? Intenta interpretar les variacions produïdes.

Per ampliar informació

tornar

Per tipologia d'activitat
Comprensió Observació Orientació Argumentació

O per etapa del viatge
1234567891011121314151617181920