logo_darwin_earthquest  crèditsguia anar a treball en xarxa

anar a eines web 2.0

INTRODUCCIÓ
Es tracta d'una Earthquest, viatge virtual per etapes, al voltant del recorregut que en Darwin va fer amb el Beagle, que pretén desenvolupar competències transversals i específiques (comunicatives, metodològiques, de coneixement i interacció amb el món físic, i d'autonomia personal, fent servir recursos digitals 2.0).

NIVELL
Està adreçat a l'alumnat d'ESO.

OBJECTIUS GENERALS
Generar un entorn d'aprenentatge motivador partint del viatge del Beagle que generi interrogants en els alumnes i els animi a trobar-hi resposta a partir de diferents fonts d'informació, l'observació directa i la utilització d' eines web 2.0 que la Earthquest posarà a la seva disposició.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ETAPES
S'han triat 20 etapes del viatge de Darwin. Cadascuna va acompanyada d'un fragment del 'Diari de Darwin' i una proposta d'activitats per a l'alumnat al voltant de continguts curriculars diversos. Per a cada etapa es dóna una orientació sobre el temps que es requereix per a la realització a l'aula. En aquesta estimació no es contempla el treball previ ni el coneixement de les eines web 2.0. En funció de la metodologia que utilitzi el professorat el temps pot variar de forma considerable.

Etapa
Lloc
Contingut
Temps/hores
1
Estret de Plymouth, Anglaterra El Beagle: el vaixell d'en Darwin
1:30
2
Arxipèlag de Madeira Aparells de navegació
1:30
3
Praia, Santiago, Arxipèlag de Cap Verd Cargols
0:45
4
Salvador, Brasil Esclavitud
0:45
5
Rio de Janeiro, Brasil Adaptació al medi
0.30
6
Maldonado, Montevideo Sons dels animals
0:30
7
Bahía Blanca Teoria de Malthus, extinció
2:00
8
Bahía Buen Suceso, Terra del Foc Glaceres
0:30
9
Talcahuano, Xile Terratrèmols
2:00
10
Valparaíso Urbanisme
0:45
11
Santiago, Xile Arquitectura
0:45
12
Els Andes, Xile Fòssils
0:30
13
Lima, Perú Independència dels països llatinoamericans
1:00
14
Islas Galápagos Especiació, adaptació al medi, selecció natural
2.00
15
Tahití Vents
1:00
16
Nova Zelanda Meteorologia
0:30
17

Austràlia, Sydney

Contaminació lumínica
0:30
18
Illes Cocos Catastrofisme i creacionsime vc evolucionisme, proves de l'evolució
2.00
19

Illes Açores

Relleu submarí
1:00
20
Anglaterra Unitats de mesura
0:15

Cada etapa mostra el mapa del lloc.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
Les activitats de les diferents etapes responen a aquestes tipologies:

COMPRENSIÓ
Activitat que conté una miniquest  relacionada amb el tòpic fonamental de l'etapa. Es faciliten els enllaços necessaris per realitzar-la, adaptats a l'edat de l'alumnat.

OBSERVACIÓ
Activitat que genera coneixement a partir de l'observació de l'entorn on viu l'alumne o d'imatges i/o lectura de textos que pot trobar a Internet.

ORIENTACIÓ
Activitat que necessita d'eines i/o programes relacionats amb la georeferenciació.

ARGUMENTACIÓ
Activitat basada en l'adquisició de coneixement a partir de la cerca i l'anàlisi de la informació que permet generar opinió, publicar-la i compartir-la en xarxes socials. 

La majoria d'etapes tenen una sola activitat. N'hi ha quatre, però, que reuneixen les quatre tipologies descrites.

ARQUITECTURA DEL WEB
L'earthquest de Darwin està pensada com un recurs que es pot fer servir seguint l'itinerari complet de totes les etapes o bé anant directament a cadascuna d'elles.
També hi ha la possibilitat de treballar a partir d'una tipologia determinada d'activitat.
En activar l'earthquest s'obre automàticament el programa Google Earth.

EINES WEB 2.0
El web disposa d'un apartat específic en que es detallen les eines Web 2.0 que s'utilizen en les diferents etapes.

TREBALL A LA XARXA
Es l'espai que recull totes les activitats realitzades en les diferents xarxes socials. En algunes d'elles, per poder compartir les aportacions, cal posar sempre, com una de les etiquetes (tag), la paraula “earthquestdarwin”.


Descarrega't aquí la guia en format PDF